Kyslíková maska ​​bez rebreatheru

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Kyslíková maska ​​Non-Rebreather

    Lekárska jednorazová kyslíková maska ​​s vakom na rezervoár sa používajú u pacientov vyžadujúcich veľké množstvo kyslíka, efektívne aplikovať kyslík na najvyššiu koncentráciu. Maska Non-Rebreather (NRB) sa používa u pacientov vyžadujúcich veľké množstvo kyslíka. Pacienti trpiaci traumatickými poraneniami alebo srdcovými chorobami volajú po NRB. NRB zamestnáva veľkú nádrž, ktorá sa plní počas výdychu pacienta. Výdych je pretláčaný malými otvormi na boku masky.  Tieto otvory sú utesnené, zatiaľ čo sa pacient nadýchne, čím zabráni vstupu vonkajšieho vzduchu. Pacient dýcha čistý kyslík.  Prietok pre NRB je 10 až 15 LPM.